Fise de securitate si sanatate in munca

Fise de securitate si sanatate in munca 1Orice persoana angajata trebuie sa fie instruita si examinata in domeniul securitate si sanatate in munca. Toate aceste instructaje si examinari sunt consemnate in fisa de securitate si sanatate in munca a angajatului. Aceste fise sunt individuale si nu colective. Instuctajele se consemneaza cu data si semnatura celui instruit, precum si cu semnatura celui care efectueaza instructajul. Aceste fise sunt pastrate la sediul institutiei angajatoare.

Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde 3 faze:

–        instructaj introductiv-general;

–        instructaj la locul de munca;

–        instructaj periodic.

Legislatia in domeniul securitatii si sanatatii in munca din Romania este in acord cu legislatia europeana si se afla intr-un  proces continuu  de transformare si armonizare.

Aceasta legislatie este o componenta a sistemului national de reglementari, care stabileste indatoririle  institutiilor implicate si cadrul de infiintareFise de securitate si sanatate in munca si organizare a activitatii in domeniu, asigurand respectarea principiilor de prevenire a accidentelor de munca si aparitia de  boli profesionale. Caracteristica ei fundamentala este aceea ca se afla intr-un proces continuu de armonizare cu prevederile directivelor europene din acest domeniu.

Prin aplicarea Directivei 89/ 391 /CEE, in legislatia romaneasca au fost introduse principiile prevenirii care, datorita abordarii globale  a securitatii si sanatatii in munca,  determina modificarea  atitudinii angajatorilor si lucratorilor, prin implicarea lor activa  in actiuni de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale. Legea si normele metodologice de aplicare a acestei legi definesc cadrul organizatoric al securitatii si sanatatii in munca, dar si atributiile institutiilor statului privind coordonarea si controlul acestei activitati.

Obligaţiile angajatorului privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca

Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca. In cazul in care acesta apeleaza la servicii externe, nu este exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu. Obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu aduc atingere principiului responsabilitatii angajatorului.

In cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia urmatoarele masuri necesare pentru:

-asigurarea securitatii si protectia sanatatii tuturor angajatiilor;

-prevenirea riscurilor profesionale;

-informarea si instruirea lucratorilor;

-asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca.

Fise de securitate si sanatate in munca 2De asemenea, avand in vedere  natura activitatilor din unitate, angajatorul are obligatia:

-sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca si la amenajarea locurilor de munca;

-ulterior evaluarii riscurilor si daca este necesar, masurile de prevenire, precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate in ansamblul activitatilor unitatii respective si la toate nivelurile ierarhice;

-sa ia in considerare aptitudinile lucratorului in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca, atunci cand ii incredinteaza sarcini;

-sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii sau reprezentantii acestora in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca;

-sa ia masurile necesare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate.

Poti citi si despre inchirierea utilajelor grele.

Related Posts

Aboneaza-te

Alege sa primesti ultimile articole postate de noi chiar la tine pe email.