Valoarea adaugata in analiza economica

servicii contabilitate

Valoarea adăugată este unul dintre indicatorii semnificativi ai activităţii întreprinderii. Prin conţinut, valoarea adăugată exprimă creşterea (pulsul) de bogăţie care se obţine prin activitatea tehnico-productivă. Exprimând aportul întreprinderii în cadrul producţiei de bunuri şi servicii, valoarea adăugată permite aprecierea structurii şi metodelor de producţie ale întreprinderii, prin intermediul gradului de integrare (ca raport între valoarea adăugată şi producţia corespunzătoare sau cifra de afaceri), precum şi dezvoltarea sau regresul activităţii întreprinderii. Fiind cel mai important indicator, contabilul ce oferă servicii de contabilitate poate să ofere foarte multe numai pe baza cifrei de afaceri.

Cu ajutorul valorii adăugate pot fi construiţi o serie de indicatori necesari pentru caracterizarea eficienţei factorilor de producţie (munca, capitalul) analizați în cadrul serviciilor de contabilitate.

În analiza economico-financiară, valoarea adăugată prezintă interes ca indicator de performanţă economico-financiară. În cazul în care întreprinderea desfăşoară şi activitate de comerţ, valoarea adăugată totală se determină însumând diferenţa dintre valoarea producţiei exerciţiului şi consumurile intermediare, cu valoarea marjei comerciale (care reprezintă diferenţa dintre valoarea mărfurilor vândute şi costul acestora) elemente ce sunt analizate în cadrul serviciilor de contabilitate.

Analiza valorii adăugate vizează dinamica acesteia, gradul de realizare a nivelului prevăzut şi explicarea modificării absolute, a schimbărilor intervenite în structura pe elemente, precum şi direcţiile de acţiune în viitor învederea sporirii acesteia ce sunt de asemenea analizate atunci când vine vorba despre servicii de contabilitate.

Analiza valorii adăugate prezintă importanţă, îtrucât ea furnizează informaţii cu privire la performanţele întreprinderii faţă de perioadele precedente, faţă de nivelul prevăzut, precum şi comparativ cu performanţele firmelor concurente pentru a aprecia eficienţa integrării indicatorul trebuie corelat cu rata cheltuielilor totale, cu rata rentabilităţii şi cu profitul.

În acest context, prin intermediul serviciilor de contabilitate se poate aprecia dacă este eficient sau nu să se acţioneze în direcţia sporirii gradului de integrare pe verticală.

Mărimea şi evoluţia celorlalţi indicatori furnizează informaţii cu privire la situaţia rentabilităţii potenţiale proprii, element importnat în strategiile de retehnologizare şi modernizare a întreprinderii (în acest scop, în activitatea practică se iau în considerare şi informaţiile asupra situaţiei firmelor concurente).

Un alt aspect al studierii valorii adăugate se referă la analiza factorială, care permite punerea în evidenţă a factorilor care au determinat modificarea acesteia, precum şi direcţiile în care trebuie să se acţioneze în viitor. Prin serviciile de contabilitate oferite se urmărește analizarea fiecărui element ce va compune situația financiară a firmei și se vor identifica problemele ce pot să apară.

În concluzie valoarea adăugată este un element important ce este necesar a fi analizat în cadrul serviciilor de contabilitate iar pe lângă acest lucru, prin consultanță în domeniul financiar se pot oferi cele mai bune soluții cu privire la modul în care să gestioneze mai ușor situația firmei. Prin externalizarea departamentului contabil veți scăpa de birocrație și vă veți eficientiza sistemul de management intern, veți fi la zi cu toate noutățile legislative și beneficiați de asistență pe durata controalelor și nu numai.

Detalii pe www.tpa-horwath.ro

Related Posts

Aboneaza-te

Alege sa primesti ultimile articole postate de noi chiar la tine pe email.